Return to site

REVOLUTIE DIE KIPSTER HEET

Meest mens-, milieu- en diervriendelijke boerderij ter wereld

Een van de grote uitdagingen waar de mens voor staat, is hoe we de groeiende wereldbevolking op een eerlijke manier gaan voeden. Zonder roofbouw te plegen op de aarde, zonder mensen uit te buiten en zonder dieren te kwellen. 

Wij hebben een hypermoderne boerderij voor legkippen ontwikkeld die zeer effectief en efficient is, zonder het milieu of het dierenwelzijn te veronachtzamen. Deze boerderij realiseert bijvoorbeeld een fijnstofreductie van 80% in vergelijking met een conventionele boerderij en kan prima gerealiseerd worden nabij verstedelijkte gebieden. We hebben een stuk grond gekocht in Limburg en zijn van plan binnenkort te starten met de bouw. Een nieuwe standaard neerzetten voor duurzame pluimveehouderij is ons streven. Hiermee beogen we een heel bescheiden steentje bij te dragen aan een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat.

Kipster is een initiatief van Styn Cleassens (boer), Ruud Zanders (lector gezonde pluimveehouderij), Maurits Groen (milieu-expert) en mijzelf. 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK